Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Sex Tự Quay - Sex party (Nghệ Thuật Chân Dài) 2012

Cụm từ “sex party” mới xuất hiện trong khái niệm ăn chơi tới bến của đám trẻ hoang đàn trong thời gian gần đây nhưng kỳ thực đó không phải là cụm từ quá đỗi xa lạ. “Dịch ra tiếng Việt, nó chỉ đơn giản là buổi tiệc phim sex tự quay Thôi