Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Lúa trổ bông Tập 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Xem Phim Lúa trổ bông HTV7 (2012) Tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 - Tập Cuối - Trọn Bộ
Xem Phim Lúa trổ bông

 
Phim có ba yếu tố chính thuyết phục nữ diễn viên xinh đẹp này. Đó là nỗ lực của người nông dân quyết tâm tạo ra giống lúa sạch không chỉ cung cấp cho người dân trong nước mà còn hướng ra quốc tế với việc xuất nhập khẩu gạo; thứ hai là bản lĩnh của đội ngũ trí thức trẻ, cùng tình yêu ruộng đất đã tạo ra giống lúa mới, nhằm tìm kiếm doanh thu từ sự hội nhập trên giống gạo đạt chất lượng cao của Việt Nam trong năm 2012 và thứ ba là dẹp trừ những tư tưởng làm giàu nhanh chóng bằng việc bán đất, chạy theo đô thị hóa mà rời xa nghề nồng, cái nghề đã nuôi lớn biết bao thế hệ nông dân ở ĐBSCL.

Phim cũng khái quát những vấn đề tiêu cực trong nếp sinh hoạt, nếp nghĩ và văn hóa làng xóm khi trẻ em mới lên đã dùng rượu để giải sầu, bỏ bê đồng ruộng.