Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Giữa Làn Lửa Đạn - 71 Into The Fire - Phim Chiếu rap 2012

Xem Phim Giữa Làn Lửa Đạn

71-Into the Fire” là câu chuyện có thật xoay quanh 71 binh sĩ thực tập của quân đội Hàn Quốc trong cuộc chiến chống lại đợt tấn công của hàng trăm binh lính Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953.) Những binh sĩ hy sinh trong trận chiến này là hình ảnh biểu trưng cho thế hệ trẻ với tinh thần yêu nước, đã chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để cầm súng bảo vệ cho vận mệnh đất nước.