Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Bái Kim Nữ Vương Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15

- Xem Phim Bái Kim Nữ Vương - Material Queen 2012 Tập 15/16/17/18/19/20/21/22 - Phim Bái Kim Nữ Vương Tập Cuối
- Diễn viên: Hùng Đại Lâm, Ngô Kiến Hào, Trần Hiểu Đông, Giang Ngữ Thần,
- Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc

Xem Phim Bái Kim Nữ Vương Online