Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Trọn Bộ 2011

Xem Phim Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10,Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Tập 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20,Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35-Tập Cuối

Phim này nói về câu chuyện tình yêu giữa Mạnh Tinh Hồn và Yến Song Nhi(Tôn Điệp Phi-Con gái Tôn Ngọc Bá) và cuộc chiến giữa tôn Ngọc bá vs 12 thành Kim Bằng