Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Thiết Lập - Setup 2011 Trọn Bộ Full HD

Xem Phim Setup 2011 Trọn Bộ,Phim Setup Full HD,Thiết Lập 2011 Online
Một nhóm bạn thiết lập kế hoạch chi tiết một vụ cướp có thể gây chết người khi có một người phản bội và cao bay xa chạy với các hàng hóa cướp được. Sony quyết định đi tìm kẻ phản bộ để trã thù và lấy lại những thứ thuộc về mình.