Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Sự Nổi Dậy Của Bầy Khỉ Trọn Bộ 2011

Xem Phim Sự Nổi Dậy Của Loài Khì,Xem Phim Sự Nổi Dậy Của Bầy Khì,Phim Sự Nổi Dậy Của Bầy Khì Trọn Bộ,Sự Nổi Dậy Của Bầy Khì 2011
Bối cảnh bộ phim vào thời hiện đại ở San Francisco, nơi mà những thí nghiệm của loài người cùng với những nghiên cứu về di truyền học đã tạo bước đà cho sự phát triển trí thông minh của loài khỉ và sự khơi mào cuộc chiến tranh để chiếm lấy quyền tối cao.