Thứ Bảy, ngày 04 tháng 6 năm 2011

Trái Tim Lỡ Nhịp Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30-Tập Cuối

Xem Phim Trái Tim Lỡ Nhịp Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10,Xem Phim Trái Tim Lỡ Nhịp Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20,Xem Phim Trái Tim Lỡ Nhịp Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30-Tập Cuối,Coi Phim Trái Tim Lỡ Nhịp,Trái Tim Lỡ Nhịp HTV9.