Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Xin Thề Anh Nói Thật Tập Tập 28/29/30-Tập Cuối

Hôm nay (7/3): Xem “Xin thề anh nói thật” trên VTV1
Xem Phim Xin Thề Anh Nói Thật Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11,Xin Thề Anh Nói Thật Tập12/13/14/15/16/17/18/19/20,Coi Phim Xin Thề Anh Nói Thật Tập21/22/23/24/25/26/27/28/29/30-Tập Cuối.