Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

Xem Phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15,Phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Tập 16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Coi Phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40,Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Tập 41/42/43/44/45/46/47/48/Tập Cuối

Xem Phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3

Xem Phim Online

Sau khi liên tiếp phá các vụ án lớn ở U Châu, Tịnh Châu, Xà Linh, Giang Châu, Địch công đã nhiều lần khẩn cầu, cuối cùng đã được Võ Tắc Thiên phê chuẩn cho về quê hưởng nhàn ở Tịnh Châu. Những tưởng từ nay thiên hạ sẽ thái bình, Địch công sẽ được câu cá trồng hoa nơi non xanh nước biếc, nhưng một người tài năng hiếm thấy
như Địch công lại không có số an nhàn hưởng phúc…