Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Một Thời Ta Đuổi Bóng 24/25/26/27/28/29/30


Xem Phim Một Thời Ta Đuổi Bóng Tập 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30,Xem Phim Một Thời Ta Đuổi Bóng Tập  Cuối Việt Nam 2011 trên HTV7 Bản Full HD

Xem Phim Một Thời Ta Đuổi Bóng Online


Cô “gái quê” múa lụa trong Saigon Yo! thay đổi hình ảnh 180 độ khi vào vai Quý Phi, một kỹ sư nông nghiệp với cuộc sống đầy khúc ngoặt trong bộ phim truyền hình có tên Một thời ta đuổi bóng của đạo diễn Trương Dũng.