Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Lie To Me Tập 1/2/3/4/5/6 (2011)

 Xem Phim Lie To Me Tập 1/2/3/4/5/6,Phim Lie To Me Tập 7/8/9/10/11,Lie To Me Tập 12/13/14/15/16-Tập Cuối.