Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Kim Đại Ban - Vũ Nữ Kim Đại Ban Tập 11/12/13/14/15/16/17/18

Coi Phim Kim Đại Ban Tập 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12, Kim Đại Ban Tập 13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25,Xem Phim Kim Đại Ban Tập 26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36-Tập Cuối.