Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Kim Đại Ban - Vũ Nữ Kim Đại Ban Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

 Phim Kim Đại Ban Tập 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 , Phim Kim Đại Ban Tập Cuối.